شبکه های اجتماعی
 

مدل جمشید

مدل جمشید

رنگ : فندقی

پارچه : ایرانی شیوا نساج

کلاف : تماما چوب جنگلی (برای هرچه بیشتر نمایش دادن موج چوب)

این سبک کار باطراحی مبلمان وصندلی در سایز کوچکتر برای استفاده در فضاهای دورهمی و کوچکتر طراحی شده،در طراحی مبلمان تولیدی این مجموعه راحتی در نشیمن اولین دستور کار میباشد

تاریخ

دسامبر 24, 2018

دسته